Pestera Buhui | Ghid turistic Pestera Buhui | Poze Pestera Buhui

Pestera Buhui

Pestera Buhui | Ghid turistic Pestera Buhui | Poze Pestera Buhui

Descriere.
Lungimea totală : 3 217 m. Galeria principală măsoară 2100 m şi e parcursă în întregime de pârâul Buhui. Peştera s-a format prin pierderea apei acestui pârâu prin ponoarele de pe albia sa. Au existat trei captări succesive: prima la Peştera Cuptoare; a doua la Intrarea Certej; a treia prin ponoarele din aval de barajul Lacului Buhui, etape strâns legate de variaţiile climatice ale cuaternarului.
Peştera se prezintă ca o galerie de dimensiuni variabile, cu multe cotituri şi cu câteva săli mari pe parcurs. Atât din galeria principală cât şi din săli pornesc galerii laterale scurte, înfundate la capăt fie cu concreţiuni, fie cu material aluvionar. Pârâul Buhui apare în capătul din amont al galeriei principale ; primeşte ca afluent pârâul Certej în dreptul intrării cu acelaşi nume ; pierde parţial o parte de apă prin ponoare şi fisuri ; dispare complet în dreptul Intrării prin Dolină ; reapare şi formează cascade şi dome adinci până la barajul de la Intrarea Grota Buhui. Peştera poate fi parcursă de la un capăt la celălalt, dar pentru a evita obstacolele mai dificile se recomandă folosirea succesivă a celor trei intrări. Să pătrundem mai întâi prin Intrarea Certej, (I) largă de 9 m şi înaltă de 2 m, însoţiţi de apa pârâului cu acelaşi nume. La numai 22 m de la intrare dăm în galeria principală drenată de pârâul Buhui care vine din stânga, din direcţia Lacului de acumulare Buhul, înaintând în acest sens 25 m întâlnim pe stânga un labirint de mici galerii. Mai departe plafonul galeriei se înalţă până la 6-8 m, are hornuri de până la 14 m, iar în albie apar dorne. În dreptul cotului următor putem admira o frumoasă concreţiune, Cascada Izvorului, împodobită cu gururi pline cu apă iar după cot, o scurgere stalagmitică proeminentă, Vulturul. Continuând înaintarea dăm pe stânga, la nivel superior, de o sală cu văl stalagmitic, apoi de o buclă a galeriei principale şi o galerie laterală ascendentă accesibilă pe 66 m. Urmează încă câteva cotituri şi ajungem în faţa izbucului puternic, locul în care pârâul Buhui îşi face apariţia cu zgomot în galerie. Pe toţi cei 648 m ai galeriei sudice prin care am ajuns aici, în afara concreţiunilor spectaculare, pereţii au urme puternice de eroziune sub formă de niveluri, linguriţe, marmite şi lame de calcar.
Revenind la confluenţa subterană a pâraielor Certej şi Buhui, să continuăm parcurgerea galeriei principale în aval. La 65 m numai apa se infiltrează pe sub blocurile unei vechi scurgeri care îngustează galeria la jumătate de metru. La 105 m de la confluenţă remarcăm pe dreapta trei săli fosile alăturate (Sălile cu Faună) situate la niveluri diferite. Concreţionarea acestor săli este aşa de avansată, încât pe alocuri desimea coloanelor, a stalactitelor, stalagmitelor şi draperiilor îngreuiază trecerea din-tr-o sală în alta. În aval de săli galeria face două bucle (în punctele 34 şi 53), iar la 370 m de la intrare apare primul obstacol mai important : apropierea tavanului de oglinda apei şi aluviunile de nisip şi nămol care fac trecerea dificilă pe vreo 8 m, iar la viituri chiar imposibilă. De aceea ne înapoiem la Intrarea Certej şi ieşim afară.
Intrarea prin Dolină (II) se află cu 975 m în aval de Intrarea Certej (în apropiere mai există o intrare, un aven de 15 m). Pătrundem în galeria principală prin deschiderea largă de 11 m şi înaltă de 2,5 m şi avansăm la stânga, în amonte, până la Trecerea Dificilă. Reluând vizitarea din acest punct, urmărim cotiturile galeriei. Familiarizaţi cu traseul, ne putem permite acum, la întoarcere, să admirăm pârâul subteran în ale cărui ape negre se reflectă, la lumina pâlpâitoare a lămpilor de carbid, bolţile înalte şi arcuite gotic, asprimile şi ascuţişurile nenumăratelor urme de eroziune şi coroziune, siluetele elegante, ireal mărite ale colanelor concreţionare şi stâlpilor de calcar, între punctele 92 şi 95 se află o surpătură masivă deasupra căreia tavanul se bolteşte ogival undeva la 25-30 m. Trecând printre blocuri împrăştiate haotic pe podea şi prin domele cursului subteran, remarcăm că dincolo de o admirabilă formaţiune sclipitoare, Cascada Albă, apa se pierde în întregime la baza peretelui stâng şi în pietrişul din albie. La 108 m mai jos de Intrarea prin Dolină apa reapare printr-un izbuc şi după încă 70 m formează o dornă imensă în care la marile viituri adâncimea depăşeşte 3 m şi care poate fi trecută numai cu barca. Dincolo de ea, un fenomen important ne ţine pe loc şi la propriu şi la figurat : Cascada Mare. Apa se prăvale cu zgomot infernal printr-o gâtuitură a galeriei de la 3 m înălţime într-un lac circular adinc de 2,5 m. Acest obstacol ne obligă să ne reîntoarcem la Intrarea prin Dolină şi să ieşim afară.
Ajunşi la gura triunghiulară, largă de 12 m şi înaltă de 14 m a Intrării Grota Buhui (III), punem barca pneumatică (singurul mijloc recomandabil pentru vizitarea acestui sector al peşterii) pe oglinda lacului din spatele digului care barează ieşirea cursului subteran şi avansăm la lopeţi contra curentului, până în dreptul unei galerii laterale ascendente care se face în stânga noastră. Ea ne conduce în Sala Coloanelor şi Sala Domurilor, bogat concreţionate şi divers colorate. Reluând mersul cu barca străbatem o dornă lungă de 65 m, lată între 3 şi 7 m şi adâncă până la 5 m şi ajungem în Sala Confluenţei. De aici înaintăm cu piciorul printre lamele tăioase de calcar şi printre marmite, punând pe alocuri barca pe apă, şi ajungem la lacul rotund al Cascadei Mici, înaltă de 1,7 m şi deosebit de frumoasă, aflată cu 70 m mai jos de Cascada Mare, pe care am admirat-o mai înainte prin Intrarea prin Dolină. Dacă ocolim cascada, căţărâdu-ne pe o muchie îngustă a peretelui din stânga (cu mare atenţie !), dăm în Sala Urşilor împodobită cu concreţiuni splendide. Pe podea încă mai sunt destule oase de urs de cavernă. Hornurile acestei săli comunicau cândva cu Peştera Cuptoare, situată lângă şaua cu acelaşi nume (v. fig. 47). Înapoindu-ne la intrare, încheiem o explorare obositoare, dificilă, dar plină de satisfacţii.
Resursele de hrană pentru fauna terestră se acumulează numai pe plajele aluvionare mai înalte care scapă de furia apelor la viituri şi în sălile laterale fosile (frunzar, lemne putrede, mici grămezi de guano existente sub coloniile nu prea mari de rinolofi şi miotişi). Fauna terestră e remarcabilă printr-o specie troglobiontă de miriapode, iar cea acvatică prin mai multe specii de minuscule crustacee subterane. Săpăturile mai vechi şi mai noi au scos la iveală oase de Ursus spelaeus şi de Capra ibex.

 

Sinonimii. Peştera Bohui, Grota Buhui, Peştera Certej.

 

Date istorice.

Intrările peşterii sunt bine cunoscute locuitorilor din Anina, în special Intrarea Certej care se află nu departe de lacul de acumulare Buhui, des vizitat de către aceştia.
Primele cercetări au fost întreprinse în perioada 1875-1884 de R. Hoernes şi G. Teglas (paleontologie) şi prin 1934-1935 de T. Ottlik (explorare, fotografii). Cercetări complexe au fost făcute de V. Sencu (cartare, descriere, hidrografie), iar între 1961 şi 1972 de L. Botoşăneanu, A. Negrea şi Şt. Negrea (bioispeologie). În 1981 cercurile de speologie „Speotimiş” şi „Cristal” au descoperit o galerie pornind din Sala Urşilor (nepublicată).

 

Condiţii de vizitare.

Peştera Buhui este una din cele mai mari peşteri bănăţene şi din ţară, impresionantă nu numai prin dimensiuni, ci şi prin marea varietate a aspectelor pe care le prezintă galeriile şi sălile fosile încărcate cu concreţiuni. Ea are şi o importanţă ştiinţifică datorită problemelor de hidrologie carstică şi de biospeologie. De aceea a fost propusă în anul 1969 ca rezervaţie speologică. Peştera este practic neamenajată şi puţin vizitată. Pentru turistul obişnuit se recomandă numai porţiunea dintre Intrarea Certej şi confluenţa cu galeria principală. Parcurgerea galeriei principale se poate face numai de către turiştii rezistenţi şi antrenaţi, conduşi de un speolog cu experienţă în explorarea peşterilor cu apă. Ei trebuie să fie echipaţi cu cizme de cauciuc lungi, salopetă, cască de protecţie, mijloace de iluminat individuale şi barcă pneumatică. Se mai recomandă vizitarea numai la ape scăzute şi evitarea poluării de orice natură a cursului subteran, deoarece apa este potabilă, captată pentru Anina. Timpul de vizitare (cu piciorul şi barca): o zi.

 

Asezare:

După Peştera Comarnic este a doua ca mărime din Munţii Banatului. Carstul cuprins în limitele bazinului Buhui face parte din zona centrală a munţilor calcaroşi ai Aninei şi respectiv a marii zone carstice Reşiţa - Moldova Nouă. Din punct de vedere geomorfologic ne aflăm în podişul calcaros Colonovăţ în care formele carstice de suprafaţă şi de adâncime sunt bine reprezentate datorită liniilor tectonice numeroase şi eroziunii carstice pe întinderi mari. Dacă lapiezurile sunt puţin răspândite, dolinele, în schimb, constituie forma de suprafaţă cea mai răspândită, care comunică prin ponoare cu golurile subterane. Astfel de legături sunt foarte evidente în cazul Pârâului Buhui, care îşi pierde apa prin ponoarele din albie pentru a apărea în peştera cu acelaşi nume. Pârâul Certej îşi pierde şi el apa prin ponoare, dispare în subteran pe o distanţă de mai bine de un kilometru, reapare ca un izvor carstic în porţiunea seacă a Văii Buhui şi intră în peşteră, unde confluează cu pârâul Buhui devenit subteran. Aproape fiecare horn din peşteră corespunde uneia dintre dolinele înşirate pe traiectul vechii Văi a Buhuiului, între izbucul Certej şi Şaua Cuptoare. Peştera Cuptoare reprezintă tot un fragment fosilizat şi izolat al Peşterii Buhui.

 


Vizualizare hartă mărită

 

Acces:
Pentru a ajunge la Peştera Buhui pornim din centrul Aninei (unde putem caza la hotel) cu unul din autobuzele locale şi coborâm la staţia de la cimitirul oraşului. De aici urcăm pe drumul modernizat de lângă cimitir până pe platoul împădurit la cabana Maial (l km, ¼ oră cu piciorul). Lăsând pe stânga drumul ce duce la Şaua Cuptoare, coborâm până la stăvilarul Lacului Buhui (640 m altitudine) printr-o pădure deasă de fag, pe alocuri amestecată cu conifere (circa 3 km pe drum forestier, 1/2 oră cu piciorul). Apucând pe drumul care urmează Valea Buhui, dincolo de barajul lacului observăm că apa pârâului se pierde prin ponoare, că albia calcaroasă devine seacă pe câteva sute de metri şi că în dreptul Izbucului Certej se umple din nou cu apă formând un pârâiaş, care după numai 70 m dispare la stânga prin Intrarea Certei (I) a Peşterii Buhui, abia vizibilă din drum din cauza pădurii (de la baraj până aici l km). Dacă continuăm să mergem pe acelaşi drum forestier încă l km pe valea redevenită seacă ajungem la răspântia din Şaua Cuptoare, unde întâlnim Drumul Stegului (Anina- Reşiţa). Din răspântie putem coborî pe o potecă în stânga şi înapoi de-a lungul unei văiugi seci cam 250 m până la o dolină mare, în fundul căreia se deschide Intrarea prin Dolină (II) a Peşterii Buhui. Tot din răspântie putem merge la stânga, pe Drumul Stegului, încă 1,7 km până la Cantonul Celnic situat în apropierea periferiei Aninei; de aici, drumul coboară în serpentine spre centrul oraşului oferind o privelişte de neuitat. Dacă dorim să coborâm însă la Intrarea Grota Buhui (III) a peşterii, după circa 500 m făcuţi din răspântie pe Drumul Stegului (tot spre Anina), coborâm pe o potecă obscură şi greu de găsit, la dreapta, în Valea Buhuiului. Ea ne conduce exact în faţa intrării prevăzute cu un baraj care reţine apa pârâului subteran şi o trimite în oraş printr-un tunel. Această captare realizată chiar în gura peşterii pentru apa potabilă necesară Aninei datează din anii 1888-1889. Altitudinea la baraj: circa 600 m. Traseul fiind în circuit se poate realiza şi invers. Există marcaj cruce albastră între Lacul Buhui- Grota Buhui şi cantonul Celnic.

 

» Cazare in Anina

» Cazare in localitaţile învecinate:

 

Galerie foto:

 

-

Daca aveti intrebari sau sugestii care pot ajuta la dezvoltarea site-ului va rugam sa ne scrieti la rubrica CONTACT
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Aflati mai multe.
© 2010-2013 ro-cazari.ro | TERMENI SI CONDITII